Kleuren

Pawprints Pride Australian Shepherds

De Aussie regenboog


De Aussie bestaat in 4 basis kleuren. Black, Blue-Merle, Red en Red-merle.

Naargelang het al dan niet hebben van een bepaalde aftekening, ontstaan er dan nog verschillende varianten.

Hieronder zie je de verschillende erkende mogelijkheden. De ene al wat bekender en vaker voorkomend dan de ander.Wat als je nu de verschillende kleuren door mekaar fokt?


Dit is een zeer complex gegeven. We beperken ons hier tot de eerste kolom hierboven.


/R wil zeggen dat de hond in kwestie niet rood is, maar wel het gen in zich heeft en het dus kan doorgeven. Wil je echt alles weten over Aussie-kleuren?


Surf dan naar de website van ASHGI of Lisa McDonald.


Black

Black White & Tan

Black & White

Black & Tan

Blue Merle

Blue Merle White & Tan

Blue Merle & White

Blue Merle & Tan

Red

Red White & Tan

Red & White

Red & Tan

Red Merle

Red Merle White & Tan

Red Merle & White

Red Merle & Tan

Black
Black White & Tan
Black & White
Black & Tan
Blue Merle
Blue Merle White & Tan
Blue Merle & White
Blue Merle & Tan
Red
Red White & Tan
Red & White
Red & Tan
Red Merle
Red Merle White & Tan
Red Merle & White
Red Merle & Tan


Black

Black/R

Blue Merle

Blue Merle/R

Red

Red Merle

Black

Black

Black, Black/R

Black, Blue Merle

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R

Black, Black/R

Black/R, Blue Merle/R

Black/R

Black, Black/R

Black, Black/R, Red

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R, Red, Red Merle

Black/R, Red

Black/R, Blue Merle/R, Red, Red Merle

Blue Merle

Black, Blue Merle

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R

verboden

verboden

Black/R, Blue Merle/R

verboden

Blue Merle/R

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R

Black, Black/R, Blue Merle, Blue Merle/R, Red, Red Merle

verboden

verboden

Black/R, Blue Merle/R, Red, Red Merle

verboden

Red

Black, Black/R

Black/R, Red

Black/R, Blue Merle/R

Black/R, Blue Merle/R, Red, Red Merle

Red

Red, Red Merle

Red Merle

Black/R, Blue Merle/R

Black/R, Blue Merle/R, Red, Red Merle

verboden

verboden

Red, Red Merle

verboden